Kredsnyheder

Nyheder fra DJ

10. jun. 2022
God jagt i generationer fordrer, at der bliver gjort noget for at tiltrække nye jægere. Og, det kan være en udfordring at få de unge på banen. Det lykkedes heldigvis når der laves aktiviteter målrettet junior og deres familier. …
27. maj 2022
1. feb. 2022
6. okt. 2022
Jagtsæsonen er skudt godt i gang og måske er det dig, der ønsker at få opmålt dit drømmetrofæ? Men hvor kan du få det gjort? Svaret kommer her.
6. okt. 2022
Afstemningen er betydningsfuld for jagten, fordi §39 opfordrer til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger om at forbyde import af jagttrofæer, afledt af CITES-listede arter.
6. okt. 2022
Bæredygtig trofæjagt skaber et marked hvor det betaler sig for de lokale befolkninger i f.eks. udviklingslandene at bevare og pleje bestandene. Jagtformen gavner naturen, bekæmper fattigdom og krybskytteri - If it pays it stays! …
6. okt. 2022
På en særdeles dejlig dag i Thy hos Thy-Mors Buejægere blev der afholdt sidste afdeling af Det Gyldne Slip i Nordjylland.
5. okt. 2022
Uanset hvem der er regering efter valget, bør den føre grøn politik. Men balladen om naturnationalparkerne bør være advarsel om, at politikerne skal have folket med sig.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/