Indkaldelse til ordinær Generalforsamling som afholdes i Medborgerhuset "Torvet" i Gedsted den 03.02.2022 kl.18.00. Foreningen er vært med dansk bøf med bløde løg og en øl, efterfølgende afholdes generalforsamlingen.  

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

1. Valg af derigent. 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisoren  gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontigent.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Karsten Thougaard.

8.  Valg af supleanter.

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

10. Valg af to til V.H.S:.C. bestyrelse.

11. Evt.

 

 

 

    

 

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/