Indkaldelse til ordinær Generalforsamling som afholdes i Medborgerhuset "Torvet" i Gedsted den 05.02.2020 kl.18.00. Foreningen er vært med dansk bøf med bløde løg og en øl, efterfølgende afholdes generalforsamlingen.                

 

 

Dagsorden i ht. foreningens vedtægter.

1.      Valg af dirigent.

2.      Aflæggelse af beretning for foreningens virke siden sidste ordinære                           generalforsamling.                     

3.      Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Orientering om medlems kontingent.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er  Lars Hudecek og Hans-Werner Dalbram 

7.      Valg af suppleanter.

8.      Valg til V.H.S.C. bestyrelse

9.      Valg af to revisorer og en suppleant.

10.   Evt.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/